Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Klæbu Legesenter

Velkommen!

Vi tilbyr konsultasjoner pr oppmøte, telefon, video eller E-konsultasjon. Timebestilling eller reseptbestilling gjøres via helsenorge eller telefon. Følg link til timebestilling her på hjemmesiden eller logg inn på helsenorge.no

Vi anbefaler alle å aktivere sin bruker på helsenorge.no.

OBS: Det er ikke lenger mulig å sende sms til legekontoret, slik man gjorde tidligere. Alle henvendelser går gjennom helsenorge.

Pasienter med luftveissymptomer må ta kontakt pr telefon. Legen avgjør da hvordan undersøkelsen kan foregå Dersom kun behov for testing: ta kontakt med kommunens koronatlefon 90509052

 Aktuelt

Informasjon om prioritering til koronavaksine

2. mars 2021

Vi får mange henvendelser fra personer som ønsker å bli satt på prioriteringslister. Vi vil derfor informere litt om hvordan dette vil foregå: 

1) Nå i starten vil prioriteringen skje kun etter alder, ned til 65 år. Alle som er født i 1956 eller tidligere vil derfor automatisk komme i riktig gruppe, uavhengig av helsetilstand. 

2) Prioritering: For personer som er født i 1957 eller senere vil helsetilstanden kunne medføre endring av prioritering.  Journalprogrammene har laget en funksjon for å trekke ut personer til prioriteringsliste basert på diagnosekoder. Diagnosesystemet er dessverre ikke beregnet for denne type uttrekk, og har flere svakheter som gjør at listene ikke vil være komplette. Kommunen er klar over dette, og ønsker ikke at fastlegene skal bruke dager på å gå gjennom alle pasientene manuelt. Kommunen vil derfor opplyse om når de forskjellige gruppene skal vaksineres, og hver enkelt vil da bli oppfordret til å kontakte kommunen på koronatelefonen dersom de tror de skal prioriteres, men ikke har fått innkalling enda. Kommunen vil da be fastlege om vurdering i hver enkelt tilfelle. 

Anbefaler derfor å vente med å kontakte kommunen til de melder om at vaksinering av din gruppe skal starte. Det er heller ikke nødvendig å melde seg til fastlege for prioritering. 

Se fhi for nærmere info om sykdommer som medfører prioritering; Prioritering for koronavaksine

 

Veiledning til bruk av helsenorge

22. februar 2021

Vi mottar stadig meldig om at enkelte har problem med å bruke helsenorge for å komme i kontakt med oss. Vi legger derfor en videop fra helsenorge her med god forklaring. For å bruke helsenorge må man velge "logg inn" øverst på siden. Du bruker bank ID til dette. 

Veiledning til bruk av helsenorge.no

Vi oppfordrer alle til å logge inn på helsenorge.no og ta det i bruk. 

Tilpasning til økende smittesituasjon uke 1 og 2

4. januar 2021

I uke 1 og 2 2021 skjerper vi smitteverntiltakene pga økende smitte i samfunnet, slik at vi fortsatt skal være et trygt sted for alle som trenger oss. Mest mulig vil bli håndtert pr telefon eller video. Også hastetimer samme dag blir først satt opp på telefon/video med lege, som da vurderer om det er behov for å komme inn til undersøkelse. Halvparten av legene jobber hjemmefra disse ukene, du kan derfor oppleve å få tilbud om time til fysisk undersøkelse hos annen lege enn din fastlege disse ukene. Årskontroller og annet som ikke haster bes utsatt. 

Det er viktig at man bestiller time på laboratoriet for blodprøver. Drop-in må unngås, slik at vi unngår trengsel. 

 

Kontakt oss via helsenorge.no

3. desember 2020

Vi tilbyr nå følgende tjenester via helsenorge.no (se lenke)

1) Bestill time

Du vil enkelt kunne få en time som passer, og bestillingen skal kunne gjøres når det passer deg. I tillegg skal du kunne se dine bestilte timer og avbestille disse.

OBS: Ved bestilling av videokonsultasjon vil legen som hovedregel ringe deg på telefon i første omgang. Man avklarer da om det er ønskelig med telefonkonsultasjon eller videokonsultasjon.

2) Forny resept

Du kan sende en melding til fastlegen din og be om å få fornyet resept på dine faste legemidler, medisinsk utstyr og annet som forskrives på resept.

3) Start e-konsultasjon

E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via nettet ved hjelp av lyd, video eller tekst-samtale. Du betaler vanlig egenandel og fakturagebyr for denne tjenesten. Du kan bare bruke denne tjenesten når det ikke krever fysisk oppmøte. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner.

4) Kontakt legekontoret

Denne tjenesten kan brukes til administrative spørsmål, som ferieavvikling og adkomst. Spørsmålene via denne tjenesten vil normalt besvares av resepsjonen på legekontoret. Du kan ikke få helsehjelp via denne tjenesten.

BETALING - nytt system

3. desember 2020

Betaling for lab og legetimer gjøres nå pr telefon. Etter timen sendes det ut en sms, her følger du en lenke til betaling. Du får da muligheten å betale med vipps, kort eller faktura. Om du velger faktura tilkommer det et gebyr på 70kr. Øvrige alternativer er gratis.

Dersom betaling via mobil ikke er gjennomført innen 48 t etter du mottok sms vil det automatisk sendes ut faktura.

Betalingsautomaten er ikke lenger i bruk.

VIKTIG INFORMASJON desember 2020

19. november 2020

Vi er for tiden gjennom en større omlegging av datasystemene våre, og vil derfor ha noe redusert kapasitet på telefon, lab og legetimer frem mot jul.

Det kommer til å ta litt tid før vi har blitt skikkelig kjent med de nye systemene, og tilgjengeligheten bl.a. på telefon kan derfor bli noe redusert da vi trenger litt mer tid pr henvendelse nå i starten. Vi håper på forståelse for dette, vi gjør det vi kan for å komme i normal drift så fort som mulig.

For henvendelser som ikke gjelder øyeblikkelig hjelp anbefaler vi kontakt via helsenorge.no

INFLUENSAVAKSINERING 2020

22. oktober 2020

Årets influensavaksiner er ankommet! I år har helsemyndighetene bestemt at kun personer i risikogrupper skal vaksineres før 1. desember. Se definisjon av risikogruppe nedenfor.

Vaksinen settes:

* På laboratoriet til avtalt tidspunkt, eller

* I forbindelse med legetime, enten på laboratoriet like før timen eller inne hos legen.

Vaksinen settes i overarmen. Ha gjerne på lette klær slik at det er enkelt å komme til.

Av sikkerhetsmessige hensyn må man oppholde seg på legekontoret i 20 min etter vaksinen er satt. Det er derfor en fordel om vaksinen settes før evt legetime, slik at man slipper å sitte ekstra og vente etterpå. På grunn av smittevern har vi ikke mulighet for "drop-in" vaksinering.

Risikogrupper:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Hvem skal ikke ha influensavaksinen: Personer med allergi mot egg, neomycin, formaldehyd eller oktoksinol-9. Ved febersykdom, luftveissymptomer eller akutt sykdom skal vaksinering utsettes.

Pris: Personer i risikogruppe betaler kr 50,- for vaksinering. Dersom du har frikort er vaksineringen gratis.

Allergimedisin på blå resept

29. juni 2020

For å få allergimedisiner på blå resept, skal allergien være diagnostisert ved objektive allergitester eller ved hjelp av sykdomshistorie og kliniske funn. Alle som har behov for allergimedisiner i mer enn tre måneder i året, kan få allergimedisiner på blå resept.

Har man behov for behandling i mindre enn 3 måneder pr år kan man få hvit resept på de samme allergimedisinene.

Testing av Covid-19

3. mai 2020

For pasienter bosatt i Trondheim kommune kan man kontakte testklinikken direkte på telefon 90509052.

Se også kommunens nettsider for informasjon.

Ved luftveissymptomer som medfører behov for legeundersøkelse - ta kontakt med fastlege pr telefon, så organiserer vi time på luftveispoliklinikken dersom behov.

Gravide

21. februar 2020

Gravide skal alltid innom laboratoriet før legetime for levering av urinprøve, blodtrykk og vekt. Meld deg i luka ved ankomst!

Les flere nyheter