Senteret sitt bannerbilde

Ansatte

Person-ikon

Eli Marita Pettersen

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin.

Fastlege ved senteret siden høsten 2012. Daglig leder ved legesenteret.

Person-ikon

Hilde Bruheim

Fastlege

Fastlege ved senteret siden 2002.

Person-ikon

Kirsti Withbro

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin.

Fastlege ved senteret siden høsten 2015.

Person-ikon

Susanna Bruheim

Fastlege

Fastlege ved senteret siden april 2018.

Susanna har permisjon fra 1.11.21 og er trolig tilbake høsten 2023. 

Person-ikon

Rahele Zarabi Storrø

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin.

Fastlege ved senteret siden januar 2017. 

Person-ikon

Maja Hjort-Johansen

LIS 1 (turnuslege)

Vi er heldige å ha Maja som LIS 1 (tidligere kalt turnuslege) hos oss i perioden 1.3.22 til 31.08.22.

LIS1 jobber med pasienter fra alle fastlegelistene ved senteret, og har både hastetimer og vanlige timer. Legene som kommer til oss har allerede hatt LIS1 tjeneste ved sykehus i 1 år. Hver lege jobber 6 mnd hos oss og er ferdig med LIS1 utdanning ved avslutning av tjenesten hos oss. LIS1 er første del av spesialisering etter fullført legeutdannelse.

I tillegg til å jobbe ved legekontoret har LIS1 også legeoppgaver ved sykehjem og helsestasjon i kommunen samt legevakter ved den interkommunale legevakta i Trondheim.

Person-ikon

Anna Eline

Helsesekretær

Anna er autorisert helsesekretær, og har jobbet ved legesenteret siden 1999.

Person-ikon

Ingrid

Helsesekretær

Ingrid er autorisert helsesekretær og ansatt i 100% stilling fra sommeren 2017.

Person-ikon

Janike

Helsesekretær

Janike har jobbet som helsesekretær ved senteret siden 2009.

Person-ikon

Kristin

Helsesekretær

Kristin er medisinsk sekretær og har vært ansatt ved senteret siden 2009.

Person-ikon

Rita

Helsesekretær

Rita er ansatt i 100% stilling fra februar 2021. Hun er autorisert helsesekretær og har i tillegg fagbrev som ambulansefagarbeider.