Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Bestilling av legetime

Legetime bestilles enklest via hjemmesiden. Velg "legetime" og finn din fastlege i online timebooking. Velg ønsket tidspunkt fra kalender. De fleste vanlige timer gjøres tilgjengelig her. Obs: Bestilling via sms eller kalender koster 6 kr pr mottatt melding, normalt 12 kr pr bestilling. For å unngå gebyret kan time bestilles pr telefon eller ved henvendelse i luka. Det er altså frivillig om man ønsker å benytte sms tjenesten.

Det er viktig at du bestiller time hos din fastlege (eller vikar for denne). Selv om det er teknisk mulig å bestille time til annen lege, vil disse timene senere kunne bli flyttet til din fastlege dersom denne er tilgjengelig på samme tidspunkt, eller slettet slik at du må bestille ny time.

Hvis du er usikker på hvem som er din fastlege kan du finne dette ved å logge inn på helsenorge.no, evt ta kontakt med legesenteret.

Bestilling av resept

Resept på faste medisiner kan enkelt bestilles via hjemmesiden eller sms. Vi har inntil 3 dager leveringstid på resepter. Obs: Bestilling via sms eller kalender koster 6 kr pr mottatt melding, normalt 12 kr pr bestilling. For å unngå gebyret kan resept bestilles pr telefon eller ved henvendelse i luka. Det er altså frivillig om man ønsker å benytte sms tjenesten.

Dersom det av ulike årsaker haster med resepten er det fint om du gir beskjed om dette med begrunnelse slik at vi kan prioritere riktig.

Legen vil vurdere hver enkelt reseptforespørsel. I noen tilfeller vil det være behov for legetime før resept. I så fall vil du få beskjed.

Attester og sykemelding

For attester, legeerklæringer og sykemeldinger er det som hovedregel behov for legetime med mindre annet er avtalt spesielt.

Dersom det er avtalt at det ikke er behov for legetime, kan dette bestilles via sms eller via hjemmesiden under "andre henvendelser".

Førerkortattest

Det er alltid behov for legetime ved utfylling helseattest for førerkort. Ta med evt briller som brukes under kjøring.

Ved førerkortattest over 75år eller dersom du har kroniske sykdommer som kan innvirke på evnen til å kjøre bil anbefaler vi at du bestiller dobbeltime. Dette gjøres på telefon.

Bestilling av dobbeltimer

Noen ganger kan det vært behov for ekstra tid hos legen. Dette kan gjelde ved f.eks spesielt kompliserte problemstillinger, første time hos ny lege, førerkortattest over 75 år, ved første gangs svangerskapskontroll, årskontroll diabetes mv. I slike tilfeller anbefaler vi at du bestiller time pr telefon eller ved oppmøte i luka.