Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Informasjon om prioritering til koronavaksine

2. mars 2021

Vi får mange henvendelser fra personer som ønsker å bli satt på prioriteringslister. Vi vil derfor informere litt om hvordan dette vil foregå: 

1) Nå i starten vil prioriteringen skje kun etter alder, ned til 65 år. Alle som er født i 1956 eller tidligere vil derfor automatisk komme i riktig gruppe, uavhengig av helsetilstand. 

2) Prioritering: For personer som er født i 1957 eller senere vil helsetilstanden kunne medføre endring av prioritering.  Journalprogrammene har laget en funksjon for å trekke ut personer til prioriteringsliste basert på diagnosekoder. Diagnosesystemet er dessverre ikke beregnet for denne type uttrekk, og har flere svakheter som gjør at listene ikke vil være komplette. Kommunen er klar over dette, og ønsker ikke at fastlegene skal bruke dager på å gå gjennom alle pasientene manuelt. Kommunen vil derfor opplyse om når de forskjellige gruppene skal vaksineres, og hver enkelt vil da bli oppfordret til å kontakte kommunen på koronatelefonen dersom de tror de skal prioriteres, men ikke har fått innkalling enda. Kommunen vil da be fastlege om vurdering i hver enkelt tilfelle. 

Anbefaler derfor å vente med å kontakte kommunen til de melder om at vaksinering av din gruppe skal starte. Det er heller ikke nødvendig å melde seg til fastlege for prioritering. 

Se fhi for nærmere info om sykdommer som medfører prioritering; Prioritering for koronavaksine

 

Veiledning til bruk av helsenorge

22. februar 2021

Vi mottar stadig meldig om at enkelte har problem med å bruke helsenorge for å komme i kontakt med oss. Vi legger derfor en videop fra helsenorge her med god forklaring. For å bruke helsenorge må man velge "logg inn" øverst på siden. Du bruker bank ID til dette. 

Veiledning til bruk av helsenorge.no

Vi oppfordrer alle til å logge inn på helsenorge.no og ta det i bruk. 

Tilpasning til økende smittesituasjon uke 1 og 2

4. januar 2021

I uke 1 og 2 2021 skjerper vi smitteverntiltakene pga økende smitte i samfunnet, slik at vi fortsatt skal være et trygt sted for alle som trenger oss. Mest mulig vil bli håndtert pr telefon eller video. Også hastetimer samme dag blir først satt opp på telefon/video med lege, som da vurderer om det er behov for å komme inn til undersøkelse. Halvparten av legene jobber hjemmefra disse ukene, du kan derfor oppleve å få tilbud om time til fysisk undersøkelse hos annen lege enn din fastlege disse ukene. Årskontroller og annet som ikke haster bes utsatt. 

Det er viktig at man bestiller time på laboratoriet for blodprøver. Drop-in må unngås, slik at vi unngår trengsel. 

 

Kontakt oss via helsenorge.no

3. desember 2020

Vi tilbyr nå følgende tjenester via helsenorge.no (se lenke)

1) Bestill time

Du vil enkelt kunne få en time som passer, og bestillingen skal kunne gjøres når det passer deg. I tillegg skal du kunne se dine bestilte timer og avbestille disse.

OBS: Ved bestilling av videokonsultasjon vil legen som hovedregel ringe deg på telefon i første omgang. Man avklarer da om det er ønskelig med telefonkonsultasjon eller videokonsultasjon.

2) Forny resept

Du kan sende en melding til fastlegen din og be om å få fornyet resept på dine faste legemidler, medisinsk utstyr og annet som forskrives på resept.

3) Start e-konsultasjon

E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via nettet ved hjelp av lyd, video eller tekst-samtale. Du betaler vanlig egenandel og fakturagebyr for denne tjenesten. Du kan bare bruke denne tjenesten når det ikke krever fysisk oppmøte. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner.

4) Kontakt legekontoret

Denne tjenesten kan brukes til administrative spørsmål, som ferieavvikling og adkomst. Spørsmålene via denne tjenesten vil normalt besvares av resepsjonen på legekontoret. Du kan ikke få helsehjelp via denne tjenesten.

BETALING - nytt system

3. desember 2020

Betaling for lab og legetimer gjøres nå pr telefon. Etter timen sendes det ut en sms, her følger du en lenke til betaling. Du får da muligheten å betale med vipps, kort eller faktura. Om du velger faktura tilkommer det et gebyr på 70kr. Øvrige alternativer er gratis.

Dersom betaling via mobil ikke er gjennomført innen 48 t etter du mottok sms vil det automatisk sendes ut faktura.

Betalingsautomaten er ikke lenger i bruk.

VIKTIG INFORMASJON desember 2020

19. november 2020

Vi er for tiden gjennom en større omlegging av datasystemene våre, og vil derfor ha noe redusert kapasitet på telefon, lab og legetimer frem mot jul.

Det kommer til å ta litt tid før vi har blitt skikkelig kjent med de nye systemene, og tilgjengeligheten bl.a. på telefon kan derfor bli noe redusert da vi trenger litt mer tid pr henvendelse nå i starten. Vi håper på forståelse for dette, vi gjør det vi kan for å komme i normal drift så fort som mulig.

For henvendelser som ikke gjelder øyeblikkelig hjelp anbefaler vi kontakt via helsenorge.no

INFLUENSAVAKSINERING 2020

22. oktober 2020

Årets influensavaksiner er ankommet! I år har helsemyndighetene bestemt at kun personer i risikogrupper skal vaksineres før 1. desember. Se definisjon av risikogruppe nedenfor.

Vaksinen settes:

* På laboratoriet til avtalt tidspunkt, eller

* I forbindelse med legetime, enten på laboratoriet like før timen eller inne hos legen.

Vaksinen settes i overarmen. Ha gjerne på lette klær slik at det er enkelt å komme til.

Av sikkerhetsmessige hensyn må man oppholde seg på legekontoret i 20 min etter vaksinen er satt. Det er derfor en fordel om vaksinen settes før evt legetime, slik at man slipper å sitte ekstra og vente etterpå. På grunn av smittevern har vi ikke mulighet for "drop-in" vaksinering.

Risikogrupper:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Hvem skal ikke ha influensavaksinen: Personer med allergi mot egg, neomycin, formaldehyd eller oktoksinol-9. Ved febersykdom, luftveissymptomer eller akutt sykdom skal vaksinering utsettes.

Pris: Personer i risikogruppe betaler kr 50,- for vaksinering. Dersom du har frikort er vaksineringen gratis.

Allergimedisin på blå resept

29. juni 2020

For å få allergimedisiner på blå resept, skal allergien være diagnostisert ved objektive allergitester eller ved hjelp av sykdomshistorie og kliniske funn. Alle som har behov for allergimedisiner i mer enn tre måneder i året, kan få allergimedisiner på blå resept.

Har man behov for behandling i mindre enn 3 måneder pr år kan man få hvit resept på de samme allergimedisinene.

Testing av Covid-19

3. mai 2020

For pasienter bosatt i Trondheim kommune kan man kontakte testklinikken direkte på telefon 90509052.

Se også kommunens nettsider for informasjon.

Ved luftveissymptomer som medfører behov for legeundersøkelse - ta kontakt med fastlege pr telefon, så organiserer vi time på luftveispoliklinikken dersom behov.

Gravide

21. februar 2020

Gravide skal alltid innom laboratoriet før legetime for levering av urinprøve, blodtrykk og vekt. Meld deg i luka ved ankomst!

Pasientpost

23. mai 2017

Vi har nå tatt i bruk tjenesten pasientpost. Dette er en tjeneste hvor vi kan sende ut elektroniske brev, noe som medfører at man unngår flere dagers forsinkelse med postgang.

Personsensitiv informasjon kan ikke sendes på vanlig e-post. Pasientpost er derfor en tjeneste som krever at mottaker logger seg inn med BankID (på lik linje med f.eks nettbank eller alltinn). Når det er sendt et elektronisk brev, vil du motta en sms med informasjon om dette, hvor fremgangsmåte for innlogging er beskrevet. Det er derfor viktig at vi har riktig mobilnummer registrert.

Dersom du ikke ønsker å motta elektroniske brev, er det fint om du gir beskjed om dette. I så fall kan vi sende vanlige brev som tidligere.

Prisliste Attester

17. november 2016

Våre priser for attester og lignende finner du under "dokumenter" (forsiden - mer - dokumenter), og som oppslag på legekontoret. Disse prisene kommer som hovedregel i tillegg til ordinær konsultasjonstakst, og dekkes ikke av frikort.

Henvisning kun på time

5. juli 2016

Som hovedregel skrives henvisninger i forbindelse med en konsultasjon hos lege. Legen må gjøre nødvendig undersøkelse for at en henvising skal skrives.

Vi gjør oppmerksom på at henvisninger som skrives og sendes etter forespørsel fra pasient vil bli fakturert ihht normaltariffen, og regningen vil da sendes som en faktura dersom den ikke betales i betalingsautomaten samme dag.

Attester og lignende

5. juli 2016

Vi opplever at mange av attestene og legeerklæringene som bestilles, ikke avhentes. Det hoper seg opp med slike hos oss, og vi kommer derfor til å begynne å sende ut slike papirer i posten dersom de ikke er avhentet etter 2 uker, med mindre annet er avtalt. Det vil samtidig sendes ut faktura for arbeidet og forsendelsen, i henhold til normaltariffen. 

Betaling

20. januar 2016

Vi benytter betalingsautomat fra Credicare ved vårt senter. Du kan betale med kort, eller velge å få giro.

Dersom du har fått frikort er det viktig at du opplyser om dette slik at vi får registrert det. For endel prosedyrer vil ikke frikortet dekke alle utgifter. Spør om du er i tvil, eller sjekk på automaten før du går, for å unngå at det sendes giro i ettertid.

Legevakt

19. januar 2016

Vi har legevaktfunksjon for egne listepasienter på dagtid frem til kl 15.00. Det vil si at vi hver dag har avsatt tid til problemstillinger som haster og ikke kan vente til neste ledige time. Ta kontakt på telefon ved behov for slik time. Ved time samme dag kan du bli tilbudt time hos annen lege enn fastlegen din.

Etter kl 15.00 kontaktes interkommunal legevakt på telefon 116117. Adresse: Mauritz Hansens gate 4, 7030 Trondheim.

Pasienter uten fastlege eller besøkende med fastlege annet sted i landet benytter legevakta hele døgnet. 

Ved problemstillinger på kveldstid som kan vente til neste dag, anbefaler vi å ta kontakt med oss på dagtid i stedet for å kontakte legevakta på kveld.

Ved akutt alvorlig sykdom eller skade - ring 113 (hele døgnet).