FHI har utvidet kriterier for testing av covid-19. Nå kan alle med symptomer be om å få test, men testklinikken foretar likevel en prioritering ihht prioriteringslisten ved stor pågang. Se info på fhi.no.

For pasienter bosatt i Trondheim kommune kan man kontakte testklinikken direkte på telefon 90509052.

Se også kommunens nettsider for informasjon.

Ved luftveissymptomer som medfører behov for legeundersøkelse - ta kontakt med fastlege pr telefon, så organiserer vi time på luftveispoliklinikken.