Sommeren er kommet, og i skolens sommerferie har vi redusert bemanning på legesenteret. Vi anbefaler derfor at årlige kontroller eller andre rutineundersøkelser som ikke haster, gjøres før eller etter sommerferieavviklingen. Anbefaler også at årlig fornyelse av resepter gjøres før eller etter sommerferien (om mulig).

Vi har forøvrig åpent hele sommeren.

God sommer!