Stortinget har vedtatt en egenandelsøkning på 6,85% med virkning fra og med 6.7.2020. Økningen er fordelt på forskjellige takster/kontakter, og gjelder for hele landet. Økningen tilfaller staten i sin helhet, og legekontorene har ingen fortjeneste på denne endringen.

Les mer om endringene på helsenorge.no eller legeforeningen.no

https://www.legeforeningen.no/nyheter/2020/egenandelsokning-i-normaltariffen-fra-6.-juli-2020/