I uke 1 og 2 2021 skjerper vi smitteverntiltakene pga økende smitte i samfunnet, slik at vi fortsatt skal være et trygt sted for alle som trenger oss. Mest mulig vil bli håndtert pr telefon eller video. Også hastetimer samme dag blir først satt opp på telefon/video med lege, som da vurderer om det er behov for å komme inn til undersøkelse. Halvparten av legene jobber hjemmefra disse ukene, du kan derfor oppleve å få tilbud om time til fysisk undersøkelse hos annen lege enn din fastlege disse ukene. Årskontroller og annet som ikke haster bes utsatt. 

Det er viktig at man bestiller time på laboratoriet for blodprøver. Drop-in må unngås, slik at vi unngår trengsel.