Vi får mange henvendelser fra personer som ønsker å bli satt på prioriteringslister. Vi vil derfor informere litt om hvordan dette vil foregå: 

1) Nå i starten vil prioriteringen skje kun etter alder, ned til 65 år. Alle som er født i 1956 eller tidligere vil derfor automatisk komme i riktig gruppe, uavhengig av helsetilstand. 

2) Prioritering: For personer som er født i 1957 eller senere vil helsetilstanden kunne medføre endring av prioritering.  Journalprogrammene har laget en funksjon for å trekke ut personer til prioriteringsliste basert på diagnosekoder. Diagnosesystemet er dessverre ikke beregnet for denne type uttrekk, og har flere svakheter som gjør at listene ikke vil være komplette. Kommunen er klar over dette, og ønsker ikke at fastlegene skal bruke dager på å gå gjennom alle pasientene manuelt. Kommunen vil derfor opplyse om når de forskjellige gruppene skal vaksineres, og hver enkelt vil da bli oppfordret til å kontakte kommunen på koronatelefonen dersom de tror de skal prioriteres, men ikke har fått innkalling enda. Kommunen vil da be fastlege om vurdering i hver enkelt tilfelle. 

Anbefaler derfor å vente med å kontakte kommunen til de melder om at vaksinering av din gruppe skal starte. Det er heller ikke nødvendig å melde seg til fastlege for prioritering. 

Se fhi for nærmere info om sykdommer som medfører prioritering; Prioritering for koronavaksine