Som ledd i spesialistutdanning skal Susanna Bruheim jobbe ett år på st Olavs hospital fra 1.11.21. Ngata Gratia Boneza vil være vikar i perioden. Hun starter 15.11.21.