Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Skiftestue og Laboratorium

Vi ønsker at du bestiller time på lab dersom du skal ta blodprøver, spirometri, ekg, fjerne sting, skifte på sår, få satt injeksjoner el.l. På denne måten forsøker vi å unngå lang ventetid på slike tjenester. Time bestilles enkelt via hjemmesidene under "andre henvendelser", over telefon eller ved oppmøte på legesenteret. Ved mistanke om urinveisinfeksjon må man bestille time til lege (ikke bare urinprøve på lab).